Nefroloji Hesaplamaları

KREATİNİN KLİRENSİ

24 saatlik idrar toplamından kreatinin klirensi hesaplamak için, hastanızın bilgilerini uygun alanlara giriniz. Formülün geçerli olması için serum kreatinin konsantrasyonu sabit olmalıdır. ( Testin doğruluk sınırlarını oluşturan faktörler için “Kreatinin Klirensi Hesaplaması “na bakınız)


LOMERÜL FİLTRASYON HIZI (KISA MDRD FORMÜLÜ İLE HESAPLANMIŞ)


GLOMERÜL FİLTRASYON HIZI (SCHWARTZ FORMÜLÜ İLE HESAPLANMIŞ)


YAĞSIZ VÜCUT AĞIRLIĞI (ERKEK)


YAĞSIZ VÜCUT AĞIRLIĞI (KADIN)


VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (Quetelet indeksi)


OSMOLAL GAP HESAPLANMASI


HİPOALBUMİNEMİDE KALSİYUM DÜZELTMESİ


Kt/V DİYALİZ DOZU DAUGIRDAS FORMÜLÜ


HEMODİYALİZ HASTALARINDA REZİDÜEL FONKSİYON HESAPLAMASI

U1 haftanın ilk diyalizinden sonraki BUN dur.
U2 haftanın ikinci diyalizinden önceki BUN dur.
ID Interdiyalitik periyodu gösterir.


FRIEDEWALD FORMÜLÜ İLE DÜŞÜK DANSİTELİ LİPOPROTEİN (LDL) HESAPLANMASI

Trigliserid düzeyi >=400 mg/dL. ise bu hesaplama geçerli değildir.